Skip to content
51613210ac19daa19269e088a6440fe6f8596004c8bc2e4a0fe1de1a852e6750

Wist je dat asbest een product is dat voorkomt in de natuur? Het is een gesteente dat bepaalde specifieke mineralen bevat en het heeft tal van interessante eigenschappen. Om die reden wordt asbest al duizenden jaren door mensen gebruikt.

In Europa was asbest in de 19e eeuw alomtegenwoordig voor het bouwen van huizen. Ondanks alle positieve eigenschappen van asbest waren bouwvakkers zich er toch al van bewust dat asbest niet veilig was. Al in de jaren 1930 werd Asbestose erkend als een beroepsziekte, een variant op de stoflong. Pas vele jaren later werd de ernst en de omvang van de schadelijkheid erkend.

Vermoed je dat er asbest in jouw woning of je dak zit? De asbest-expert komt gratis langs! Neem contact op.

Wanneer werd asbest verboden?

Vreemd: mensen wisten al jaren dat asbest schadelijk was. Waarom werd het dan pas in 2001 verboden? Wel, het heeft lang geduurd voor de echte impact van asbest duidelijk werd voor wetenschappers, het duurt soms ook zeer lang voor de gevolgen zichtbaar worden. Asbest had bovendien zoveel positieve eigenschappen dat de nadelen werden geminimaliseerd.

Pas eind jaren ’80 nam het gebruik van asbest af en vanaf 1998 werd de productie in België verboden, om in 2001 over te gaan tot een volledig gebruiksverbod. Haast alle huizen die vóór die periode gebouwd zijn, bevatten asbesthoudend materiaal. Want hoewel Vlaanderen er naar streeft om in 2040 helemaal asbestvrij te zijn, is nog maar de vraag of dat realistisch is.

Asbest in Europa

De oude Egyptenaren gebruikten al asbestdoeken bij het mummificeren van hun doden, omdat asbest brandwerend is. Later werd asbest ook alom gebruikt in de bouw, omwille van de duurzaamheid en de lage prijs. Het bleek een ideaal materiaal voor het optrekken van daken, omdat het niet alleen brandwerend was, maar ook isolerend werkt.

De scheepsbouw was begin 19de eeuw een groot gebruiker van asbest. Naarmate Europa verder industrialiseerde, kwam de massaproductie van asbest pas echt op gang. Het materiaal werd op grote schaal verwerkt in de huizenbouw. Asbest heeft immers een groot isolerend vermogen en is brandwerend.

Eerste negatieve gezondheidseffecten van asbest

In eerste instantie had men absoluut geen idee van de schadelijke gevolgen van asbest. De verwoestende gevolgen voor de gezondheid laten zich dan ook vaak pas na een lange tijd zien.

Pas in 1930 legde men de link tussen het materiaal asbest en de longaandoening asbestose.

In Engeland werd asbestose in 1931 officieel als beroepsziekte erkend. Asbestose kan ontstaan na korte of langdurige blootstelling aan asbest en leidt tot een verminderde longcapaciteit. De ziekte kwam voornamelijk voor bij bouwvakkers die tijdens hun werk veel in aanraking kwamen met asbest. Men kwam er rond deze tijd ook achter dat de kleine asbestvezels verschillende vormen van kanker als gevolg kon hebben.

Jaren 1970 en ’80: glorieperiode voor asbest

België was een belangrijke internationale producent van asbest en asbestproducten. Ons land heeft dan ook een jammerlijke vierde positie in het aantal overlijdens door asbest.

Ondanks de negatieve gezondheidseffecten beleefde asbest rond de jaren ’70 en ’80 nog steeds gloriejaren in de bouwsector. Eind jaren ’80 drong het door dat de gezondheidsklachten van bouwvakkers en andere werknemers die waren blootgesteld aan asbest ernstig, blijvend en vaak fataal waren.

In 1998 werd de productie van asbest verboden in België, in 2001 volgde ook een verbod op het toepassen en verkopen. In 2005 ook doorgevoerd in de hele Europese Unie.

Heel wat gebouwen en woningen zijn inmiddels asbestvrij, maar er zijn nog steeds heel veel woningen waarin zich asbesthoudende materialen bevinden. De verwijdering van asbest zorgt ervoor dat het schadelijke asbeststof vrijkomt. Dit brengt risico’s met zich mee en moet op professionele en reglementaire wijze gebeuren.

Vermoed je dat er asbest in jouw woning of je dak zit? De asbest-expert komt gratis langs! Neem contact op.

Back To Top