Skip to content

Asbest bij branden

Wanneer er een brand gewoed heeft in een gebouw dat asbest bevat, bijvoorbeeld een schuur, een stal, een huis of een bedrijfsgebouw, dan moeten strikte veiligheidsvoorwaarden in acht genomen worden bij het opruimen van het puin.

Het gespecialiseerde team van Asbest Expert is goed uitgerust en ervaren om ook na een brand asbest veilig te verwijderen.

Heb je te maken met een brand in een asbesthoudend gebouw? Neem contact op.

Asbest bij ongevallen en calamiteiten

Er gebeurt een ongeval waarbij asbest geraakt is. Er stort bijvoorbeeld een asbesthoudend dak in. Of de chauffagist zaagt in asbesthoudende leidingen. Hoe dan ook: er is asbest vrij komen te liggen en dat moet nu op een veilige manier geruimd worden.

Schakel het gespecialiseerde team van Asbest Expert in.

Was er een ongeval en kwam er asbest vrij? Neem contact op.

Asbest bij afbraken

Wanneer gebouwen worden afgebroken, komt het heel regelmatig voor dat er asbest in het gebouw blijkt te zitten. Het is op dat moment enorm belangrijk voor de gezondheid van iedereen die bij de afbraak betrokken is om de afbraak van de asbesthoudende onderdelen over te laten aan een gespecialiseerde asbestverwijderaar. Voor je het weet is het schadelijke asbeststof immers overal over de werf verspreid.

Asbest afbreken op je werf? Wij komen snel langs. Neem contact op.

Asbest bij verbouwen

Je hebt een fantastisch plan met je woning en start vol goede moed aan de verbouwing. En dan … blijkt er asbest in het gebouw te zitten. Wanhoop niet, de Asbest Expert is nabij. Wij komen langs om alle asbesthoudende materialen, platen, leien en leidingen veilig en reglementair te verwijderen.

Wist je dat we ook rapporten afleveren voor de woningpas? Ook dat kan interessant zijn bij een verbouwing.

Asbest gevonden in je verbouwing? Wij komen snel langs. Neem contact op.

Back To Top