Skip to content

Als Belgische werkgever, moet je verplicht beschikken over een asbestinventaris. Daarnaast is elke Belgische werkgever die asbest in de gebouwen heeft, verplicht om een asbestbeheersplan op te maken. Als bedrijf moet je dit plan te alle tijde kunnen voorleggen en kunnen aantonen dat je dit nauwgezet opvolgt.

Nood aan een Asbest Expert voor jouw bedrijf? Aarzel niet om ons te contacteren.

Wat is een asbestbeheersplan?

Asbest hoeft niet altijd direct verwijderd te worden als het bedrijf niet meteen renovatieplannen heeft. Wel moet er een asbestbeheersplan opgesteld worden: een plan waarin staat hoe het gebouw veilig kan gebruikt worden als het asbest nog behouden blijft.

Er staat onder meer in hoe je met het gebouw moet omgaan om een veilige werksituatie te garanderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je op bepaalde plaatsen niet mag boren, of een noodplan met wat je moet doen als er schade is ontstaan.

Verder staat er ook een opvolgplan in om regelmatig de staat van het asbesthoudend materiaal te controleren, wanneer er onderhoud is gepland of wanneer er maatregelen moeten genomen worden.

Goed nieuws: wij stellen je asbestbeheersplan op én zorgen voor de opvolging

Asbest Expert wil bedrijven ‘ontzorgen’ op vlak van asbestbeheer. We zorgen voor de asbestinventaris, maken het asbestbeheersplan op, en voeren het ook uit. Zo ben je als werkgever alvast op vlak van asbest altijd in orde.

Nood aan een Asbest Expert voor jouw bedrijf? Aarzel niet om ons te contacteren.

Back To Top