Skip to content

Asbest afval: waar kan je ermee terecht?

Heb je asbest afval liggen en kan je er niet mee uit de voeten? Wij doen een oprechte oproep: bel ons op. Wij zorgen ervoor dat het afval op een veilige en reglementaire manier bij een erkend asbestverwerkingsbedrijf terecht komt. Het is absoluut onverantwoord en levensgevaarlijk als dit soort afval in de gewone afvalketen terecht komt.

Dus doe het: bel de asbest expert

Asbest verwijderen uit je woning

Heb je asbest gevonden in je woning, of twijfel je of een bepaald deel van je woonst of gebouw asbest bevat? Ons gespecialiseerd team komt gratis langs voor een analyse.

Is er asbest vastgesteld en wil je dit asbest verwijderen uit je woning? Uiteraard wil je geen enkel veiligheidsrisico nemen! Het ervaren team van asbest-expert is gespecialiseerd in het saneren van asbest-werven. Wij houden ons dagelijks bezig met reglementaire afbraak en verwijderen van asbest, zowel voor privé woningen als industriële gebouwen.

Hoe verwijderen we asbest?

Afhankelijk van de aard en de toestand van de te verwijderen asbesthoudende producten voorziet de reglementering drie methoden van verwijdering:

  • Methode 1: eenvoudige handelingen voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen (bv. verwijderen van golfplaten, dakleien, enz…).
  • Methode 2: de ‘couveusezak-methode’ voor de verwijdering van asbestisolatie rond leidingen.
  • Methode 3: belangrijke sloop- en verwijderingswerken, zoals het verwijderen van losgebonden asbestproducten en beschadigde hechtgebonden asbestproducten binnen in woningen en gebouwen die voor de duur van de werken hermetisch gesloten worden.

De tweede en de derde methode mogen enkel uitgevoerd worden door ondernemingen die hiervoor erkend zijn door de Minister Van Werk, zoals de Asbest Expert.

Vermoed je dat er asbest in jouw woning of je dak zit? De asbest-expert komt gratis langs! Neem contact op.

Daken, golfplaten en gevelleien die asbest bevatten

Asbest in golfplaten, op daken en in gevelleien moet weggenomen worden volgens de methode ‘eenvoudige handelingen’. Dit klinkt als ‘makkelijk’, maar uiteraard moet iedereen die dit soort asbestmaterialen verwijdert, onderhoudt of herstelt voldoen aan een aantal voorwaarden. Er kan hierbij immers enorm schadelijk asbeststof vrijkomen en dat is gevaarlijk voor de gezondheid van de mensen die de werken uitvoeren.

Het gespecialiseerde team van asbest-expert is goed uitgerust en ervaren om alle asbest veilig te verwijderen.

Vermoed je dat er asbest op je dak of in je gevelleien zit? De asbest-expert komt gratis langs! Neem contact op.

Asbest in cv-buizen en leiding-isolatie

Om asbesthoudende cv-buizen en andere leiding-isolatie te verwijderen, maken we gebruik van de zogenaamde couveusezak-methode.

De couveusezak-methode: alleen in bepaalde gevallen

De couveuzezak-methode dient specifiek voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten. Het is een methode die enkel door gespecialiseerde ondernemingen mag worden uitgevoerd, en dan is de asbest-expert een voor de hand liggende keuze.

Om de couveusezak-methode te kunnen uitvoeren gelden volgende voorwaarden

  • Totale diameter van de leiding inclusief isolatie is ten hoogste 60 cm.
  • Het gaat om een enkelvoudige leiding die makkelijk bereikbaar is.
  • De temperatuur van de leiding bedraagt intern en extern maximaal 30°C.
  • De isolatie is nauwelijks beschadigd of er zijn weinig vezels zichtbaar en kleine beschadigingen zijn van die aard dat ze door kleefband kunnen worden gedicht.
  • De isolatie is niet omgeven door een harde mantel.
  • De couveusezak moet zonder problemen rondom de leiding aangebracht kunnen worden.

Couveusezak-methode: opletten geblazen

Bij het verwijderen van asbest met de couveusezak-methode, gelden strenge veiligheidsnormen. Alle asbest-werkers een passende gezichtsmasker van het type volgelaatsmasker dat filtert met doelmatigheid P3 en soms met luchtcirculatie.

Tijdens asbestafbraakwerken met couveusezakken moet er per werkdag minstens één representatieve persoonlijke meting en minstens één omgevingsmeting uitgevoerd worden door een erkend laboratorium. Wanneer de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht hoger is dan 0,01 vezels/cm³ dan dienen maatregelen getroffen te worden.

Denk je nu: hoe begin ik daar aan? Geen nood: de asbest-expert zorgt van a tot z voor het verwijderen van asbest, met alle maatregelen en reglementen! Neem contact op.

Zo werkt de couveusezak-methode bij asbest verwijderen

Een couveusezak is een T-vormige plastic zak die bovenaan open is en waarin twee handschoenen hangen. Op die manier gaan onze gespecialiseerde medewerkers van start om de asbesthoudende leidingen veilig te verwijderen.

Back To Top