Skip to content

Wanneer je als verzekeringsmaatschappij een brand of ongeval moet analyseren waar asbest mee in het plaatje zit, dan bemoeilijkt dat een groot stuk het dossier.

Wij helpen verzekeraars bij analyses en rapporten van branden en calamiteiten waar asbest bij betrokken is. We bieden als Asbest Expert onafhankelijke analyse van het asbestprobleem, en geven een gratis raming van de te verwachten kosten voor het verwijderen en reinigen van asbest bij brand en incidenten.

Deze raming geeft richting aan de budgetten die saneerders toebedeeld krijgen en de kosten die gevraagd worden door gespecialiseerde bedrijven naar beneden halen.

CONTACTEER ONS

Back To Top