Skip to content

Een asbestinventaris is beschrijving van alle materialen in een gebouw die asbest bevatten. Om een asbestinventaris te kunnen opstellen, moet er altijd een inspectie ter plaatse komen. Belgische werkgevers zijn verplicht om een asbestinventaris te hebben van hun bedrijfslocatie(s). In Vlaanderen zullen in de toekomst ook gebouweigenaren een asbestinventaris moeten kunnen voorleggen.

Vraag hier een asbestinventaris aan

Twee soorten asbestinvenstarissen

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve asbestinventaris en een niet-destructieve asbestinventaris.

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn. Zowel rechtstreeks waarneembare materialen als ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Dankzij de destructieve asbestinventaris kunnen asbesthoudende materialen veilig en selectief weggenomen worden vóór de andere werken beginnen. Zo komen werknemers niet ongewenst in aanraking met het asbest, en komt het niet in het sloopafval terecht. Elk sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) moet een destructieve asbestinventaris bevatten. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris worden wanden en vloeren vanzelfsprekend niet gespaard!

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Wat is een asbestinventarisattest?

Een asbestinventarisattest zal in Vlaanderen in de toekomst door OVAM afgeleverd worden. Een gecertificeerd asbestdeskundige zal als erkend expert een asbestinventaris opmaken en na de inspectie registeren in een centrale databankapplicatie bij OVAM. Op basis van een correcte registratie, levert OVAM een geldig asbestinventarisattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

OVAM is in 2019 gestart om samen met de sector de invoering van het attest voor te bereiden en zal verder over de invoerdatum communiceren.

Wanneer is een asbestinventaris nodig?

Federale arbeidswetgeving

De federale arbeidswetgeving verplicht sinds 1995 elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt. Het bouwjaar is daarbij niet van belang. Die verplichting geldt ook voor scholen, crèches en gemeentegebouwen.

Geeft de inventaris aan dat er asbest in het gebouw aanwezig is? Dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet (laten) actualiseren.

  • Werkgevers die hun werknemers renovatiewerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve asbestinventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbesthoudende materialen op voorhand veilig en correct weggenomen worden.
  • Zodra diverse wooneenheden met meer dan één eigenaar onder een dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. In dat geval wordt er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht die als rechtspersoon een algemene vergadering en een syndicus heeft. Werkt die syndicus, of ander personeel, in loondienst voor de VME? Dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.

Vlaamse milieuwetgeving – alle gebouwen

Ben je eigenaar van een gebouw of woning gebouwd vóór 2001? Dan moet je in de toekomst bij de verkoop van dat gebouw over een geldig asbestinventarisattest beschikken. Ook als er geen werknemers tewerkgesteld zijn Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

De Vlaamse regering start nu met de uitwerking van de regelgeving die beschrijft hoe en wanneer de invoering zal gebeuren. Die verplichting vloeit voort uit het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering. Een gespecialiseerde asbestdeskundige zal de asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zelf zal je de inventaris kunnen raadplegen via de woningpas.

Vlaamse milieuwetgeving – sloop

Plan je een sloop (geheel of gedeeltelijk) van een infrastructuurwerk (> 250 m³), een residentieel gebouw (> 5.000 m³) of een niet-residentieel gebouw (> 1.000 m³)?

Dan moet je een sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) toevoegen aan de aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Dat sloopopvolgingsplan bevat een destructieve asbestinventaris, een inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop, alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Wie maakt de asbestinventaris op op?

Wie de asbestinventaris mag opmaken, hangt af van de wetgeving. Ook hier bestaat er een verschil tussen de Federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving.

Federale arbeidswetgeving

Er bestaat geen beperking of erkenning om asbestinventarissen op te mogen maken. In principe mag de werkgever zelf een asbestinventaris opmaken voor de gebouwen waar hij werknemers tewerkstelt, eventueel ondersteund door zijn preventieadviseur. Maar in de praktijk zal hij meestal beroep doen op een expert. Het gaat tenslotte om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, klanten en zichzelf.

Zodra de asbestinventaris is opgesteld, moeten de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer elk hun schriftelijk advies geven. De finale asbestinventaris wordt dan samen met die adviezen voorgelegd aan het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk.

Vlaamse milieuwetgeving – asbestinventarisattest bij verkoop

Om een asbestinventarisattest te bekomen, schakel je in de toekomst een gecertificeerd asbestdeskundige in. De asbestdeskundige stelt de asbestinventaris op via een wettelijke standaard inspectieprocedure. Om gecertificeerd te worden moet hij zijn expertise aantonen in het herkennen van asbesthoudende materialen en een opleiding met een stage volgen.

Gespecialiseerde instellingen zullen de certificaten uitreiken en de deskundigen opvolgen.

Vlaamse milieuwetgeving – sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan kan je laten opstellen door een expert. Kiest de bouwheer of de aannemer voor een vrijwillige sloopopvolging door de sloopbeheerorganisatie Tracimat? Dan moet het sloopopvolgingsplan worden opgemaakt door een geregistreerde deskundige.

Asbest Expert is de een deskundig expert die een asbestinventaris kan afleveren. Contacteer ons met al je vragen!

Back To Top